Join in

 • Pray
 • Go
 • Do
 • How to Pray

  Help

  me

  Help Me

  Use our library of prayer ideas to develop your personal prayer life

  Start Now

  Help

  us

  Help us

  Practical guides and fresh inspiration that will equip your community or church to pray together

  Start now

  Help

  others

  Help others

  Creative ideas for taking your prayers out into your local area and the people around you

  Start now

  What is prayer?

  What is prayer?

  We have hand picked some a prayer ideas to help you get started

  Explore now

  The Latest

 • View all
 • Current
 • Resources

 • Featured
 • Podcasts & Videos
 • About us

 • Who we are
 • The Vision
 • Jobs
 • Contact
 • What we do

 • Non Stop Prayer
 • Mission
 • Justice
 • Around the world
 • 24-7 Communities
 • Back
  Current

  Exciting opportunities in Poland – come and join us in Wrocław! 

  3 Min Read

  15 May 2023

  24-7 Prayer is holding a conference in Wrocław in May (19th – 20th) for passionate believers to gather from across Poland, launch the Polish version of Red Moon Rising, and pray for an upsurge of prayer and renewal in Europe.

  Scroll down to read this blog in Polish.

  For over 20 years, 24-7 Prayer has seen how stories can be a powerful catalyst for change. As we have heard of God’s exploits, we are inspired to press in for more, push the boundaries, and step out into faith-filled adventures. 

  Pete Greig’s Red Moon Rising tells the amazing story of how a faltering first prayer meeting spread virally to touch millions of people in more than half of the nations on earth. It tells of prevailing prayer in prisons and palaces, and miraculous breakthrough and perseverance through pain. Over the years, this book has inspired countless people to step out in prayer. 

  We are in a season where faith is once again rising for a fresh, awakening move of God – and are therefore so excited that Pete Greig’s book has now been translated into Polish (Krwawy Księźyc). 

  24-7 Prayer Conference in Wroclaw, Poland 

  To mark this moment, plans are in place for a conference in Wrocław in May (19th – 20th) for passionate believers to gather from across Poland, launch the book, and pray for an upsurge of prayer and renewal in Poland and beyond. In addition to many representatives from the Polish Church, we will be joined by the wonderful Loretto Movement (Austria), 24-7 Prayer Czech Republic, and others from 24-7 Prayer International. 

  Contending for a Move of God in Poland and Beyond 

  Ian Nicholson, formerly 24-7 Prayer’s European Director, was asked why Krwawy Księźic and the conference are so significant. 

  ‘Scripture says that God hears and responds as we earnestly seek Him, and it is such a time of opportunity for us to press in again for more. I first got involved in ministry across Poland over 45 years ago and I love the people and nation, so I am personally so excited that we will be in Wrocław soon. Time and again we have seen that as we gather in unity and expectation and pray ‘Przyjdź Duchu Święty’ (‘Come Holy Spirit’) special things happen. This is a great time to be in Poland.’ 

  Join us! 

  We warmly invite Polish believers and those who have a heart for ministry in the nation to come and join us in Wrocław on the 19th and 20th May. See you there! 

  You can book your ticket here

  Please note: This form is in Polish. If you are booking from outside of Poland, you will not be able to pay for ticket. Instead, fill out the form and click ‘Payment’: this will register you for a ticket, which you can pay for onsite.

  Ekscytujące możliwości w Polsce – dołącz do nas we Wrocławiu!

  Od ponad 20 lat 24-7 Prayer pokazuje, jak historie mogą być potężnym katalizatorem zmian. Gdy słyszeliśmy o Bożych dziełach, jesteśmy natchnieni, by naciskać po więcej, przekraczać granice i wkraczać w przygody wypełnione wiarą.

  Red Moon Rising Pete’a Greiga opowiada niesamowitą historię o tym, jak nieudane pierwsze spotkanie modlitewne rozprzestrzeniło się, dotykając milionów ludzi w ponad połowie narodów na ziemi. Opowiada o panującej modlitwie w więzieniach i pałacach oraz o cudownym przełomie i wytrwałości w bólu. Przez lata ta książka zainspirowała niezliczone osoby do wystąpienia w modlitwie.

  Znajdujemy się w okresie, w którym wiara ponownie budzi się do świeżego, przebudzającego poruszenia Boga – dlatego jesteśmy tak podekscytowani, że książka Pete’a Greiga została przetłumaczona na język polski (Krwawy Księżyc).

  24-7 Konferencja Modlitewna we Wrocławiu

  Aby uczcić ten moment, planowana jest konferencja we Wrocławiu w maju (19-20) dla żarliwych wierzących z całej Polski co modlą się o przypływ modlitwy i odnowy w Polsce i również poza nią. 24-7 Prayer zaprezentuje tam książkę Krwawy Księżyc w Polskim wydaniu. Oprócz wielu przedstawicieli Kościoła polskiego dołączy do nas wspaniały Loretto Movement ( Ruch Loretto z Austrii), 24-7 Prayer Czech Republic i inni z 24-7 International.

  Walka o Boże Poruszenie w Polsce i w Świecie

  Ian Nicholson, wcześniej europejski dyrektor 24-7 Prayer, został zapytany, dlaczego Krwawy Księżyc i konferencja są tak ważne.

  „Pismo Święte mówi, że Bóg wysłuchuje i odpowiada, kiedy szczerze Go szukamy, i jest to dla nas okazja, by ponownie naciskać po więcej. Po raz pierwszy zaangażowałem się w duszpasterstwo w całej Polsce ponad 45 lat temu i kocham ludzi i naród, więc osobiście jestem bardzo podekscytowany, że wkrótce będziemy we Wrocławiu. Wielokrotnie widzieliśmy, że kiedy gromadziliśmy się w jedności i oczekiwaniu, modląc się „Przyjdź Duchu Święty”, działy się wyjątkowe rzeczy. To świetny czas na pobyt w Polsce”.

  Dołącz do nas!

  Serdecznie zapraszamy wierzących z Polski oraz tych, którzy mają serce do posługi w narodzie, aby przybyli do Wrocławia w dniach 19 i 20 maja. Do zobaczenia tam!

  Zarezerwuj bilet.

  Like what you've read?